Hockey i Trollhättan med Goblins

Goblins Ungdomshockey i Trollhättan

Trollhättans Hockey club bildades 1973. Föreningen har verkat under eget namn i över 30 år men har anor som en sektion som bröts ut ur IFK Trollhättan.
Ishockeyn i Trollhättan är inte helt utan anor. Man har bl.a. mött lag som Frölunda och Färjestad i sitt seriespel. Möta dessa kan man även göra idag. Men då är det mest i form av cupverksamhet för ungdomslagen.
Trollhättans Hockey Club spelar under namnet Goblins (Troll) på engelska.
De kommande säsongerna arbetar THC Goblins utifrån följande målsättning:

A-lagsverksamhet

Syfte
• Att ge föreningen bra marknadsvärde i kommunen
• Att öka föreningens underhållningsvärde för kommuninnevånarna
• Att ge bättre möjligheter till sportslig utveckling inom ishockey för ungdomar i kommunen
• Att förbättra Trollhättans stads sportsliga status
• Att bidra till Trollhättans marknadsvärde

Detta görs genom att
• Föreningen skall ha ett A-lag spelande i division III
• Prioritera att spelarna kommer från THC ungdom, alternativt är inflyttade till kommunen för högskolestudier, arbete, eller liknande
• A-lagsverksamheten har som sportslig målsättning att spela på en nivå i serien som gör att underhållningsvärdet bibehålls
• Lagets verksamhet skall bedrivas med låg kostnad, och föreningens ekonomi i fokus. Utgifterna kring laget måste matcha intäkterna

Ungdom/Flick/Junior

Syfte
• Att erbjuda en miljö där barn och ungdomar får en stabil social utveckling baserad på lagidrott
• Att ge möjligheter till en aktiv fritid med mycket glädje, rörelse och fysisk träning
• Att utbilda barn och ungdomar till duktiga ishockeyspelare
• Att öka intresset för tjejhockey

Detta görs genom att
• Skapa en miljö där det skall vara kul att spela ishockey och vara fysiskt aktiv
• Föreningen arbetar för att ha så många medlemmar i verksamheten, att det blir möjligt att erbjuda satsning på både bredd och topp
• THC arbetar för att utbilda spelare, men också domare, tränare och andra funktionärer
• Verksamheten bedrivs så långt som möjligt med ideella krafter
• Ledare och tränare har och ges bra utbildning, och om möjligt är personer som tidigare spelat i föreningen
• Verksamheten satsar lika på alla
• Samverka med skolor i kommunen, både på grundskole- och gymnasienivå

Dessa företag stöttar oss i THC Goblins. Vi ber er – alla medlemmar – att visa ert stöd tillbaka och använda er av dessa företag där möjlighet ges! För mer information om vad var och en kan erbjuda, klicka på respektive Logotype.
THC Goblins har ett samarbete med Rygg & Ledkliniken i Trollhättan där du som medlem/spelare får rabatter!

Trollhättans HC driver en ungdomsverksamhet helt baserad på ideella krafter. Vi har många tränare och ledare i föreningen som lägger åtskilliga timmar på att våra ungdomar ska utvecklas som individer och hockeyspelare, utan ersättning. Även klubbens styrelse, marknadsgrupp och A-sektion består av ideellt arbetande personer.

Vad är det då som är vår gemensamma nämnare? Jo, vi brinner för hockeyn och har målet att ge våra och andras barn och ungdomar möjlighet att kunna utöva en idrott de älskar!

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet krävs det att vi drar in pengar till föreningen. Alternativet är att kraftigt höja alla avgifter, vilket är en väg som vår förening har valt att inte ta, för att göra hockeyn tillgänglig för så många som möjligt.

Att vara medlem i en ideell förening innebär att man bör vara förberedd på att dra sitt strå till stacken. Vi har de senaste åren valt att minska på bland annat lottförsäljningen för att fokusera på kioskverksamheten som är en bra service för både medlemmar och gäster. Att jobba i kiosken är en bra möjlighet att lära känna andra föräldrar i laget, dessutom träffar man många andra medlemmar och utvidgar sitt sociala nätverk. Cuper, kiosk/lotteriförsäljning är ihop med sponsorintäkter en stor del av föreningens ideella ekonomi som inte kostar medlemmar/föräldrar något annat än tiden man lägger ner. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt.

Kiosken bemannas av U9-U16 samt dam/tjejlaget. J18 bemannar t ex entrén och uteförsäljningen vid samtliga A-lagsmatcher. Alla klubbens aktiviteter ser du i Aktivtetsplanen som marknadsgruppen tar fram årligen.

Att lag själva ordnar aktiviteter för att dra in pengar är självklart tillåtet. Fördelningen är då 50/50, dvs hälften av intäkten går till laget och hälften till klubben. Dock måste sådana aktiviteteter alltid förankras i marknadsgruppen först för att de ska ha en total överblick över hela klubbens verksamhet. Har du idéer så hör av dig till dem.

Förmåner som du som medlem i THC har:
• Lån av viss utrustning, t ex byxor.
• Möjlighet att utnyttja de rabatter som förhandlas fram till våra medlemmar.
• Att delta i en verksamhet som kan skapa vänner för livet! Såväl våra aktiva som föräldrar och stödmedlemmar vittnar om de sociala nätverk som hockeyn skapat.
• Glädjen att själv bidra till att ge barn och ungdomar en positiv fritidssysselsättning.

Vad vi förväntar oss av dig som förälder?
• Att du är villig att aktivt hjälpa till att driva verksamheten:
– bemanna kiosken de pass du tilldelas
– vara funktionär på hemmamatcher
– bemanna de funktioner som behövs under cuper
– bemanna arrangemang i föreningens Aktivitetsplan, t ex Alliansloppet, Fallens dagar m.m.
• Att du alltid agerar sportsligt och är en positiv förebild. Heja på våra lag, men håna aldrig motståndare eller agera ut mot domare och andra funktionärer. Visa respekt!
• Vill du dessutom vara med och driva klubbens utveckling framåt är du välkommen att engagera dig ytterligare genom att t ex:
– vara tränare, ledare, material- eller kioskansvarig
– delta i styrelsen och andra arbetsgrupper

Vad förväntar vi oss av dig som aktiv:

• Att alltid ge ditt bästa och vara en god lagkamrat
• Att stötta föreningens övriga lag, vara en ”bra supporter” på våra matcher
• Att du tänker på att alltid uppträda som en god representant för vår förening
Ju fler vi är som hjälps åt desto bättre blir den verksamhet som våra barn tillbringar sin fritid i.
Tack på förhand för ditt engagemang!

Goblins Hockey för alla i Trollhättan